8.10.07

O SO­LE MIO

Moj otac je voleo da posmatra zalazak sunca dok sluša radio. Jedne večeri nema oca pred TV ekranom. Izađem na trem i zateknem ga kako sedi u svom naslonjaču. Skala starog „filipsa“ svetlela je u mraku. „O sole mio“ razdirala je tamu. Na stočiću pored naslonjača stajala je ispijena čaša vina.
Moj otac je spavao. Kod nogu mu je spavao pas, u krilu mačka, a na levom ramenu papagaj.
„Bože, kakva slika!“, prošaputao sam.
Moja majka je došla za mnom. Stala je ispred oca i povikala ushićeno: „O sole mio, sunce je sada u tebi!“